Administrare:
Conferențiar dr. Corneliu TANASE – Director științific
Inginer agronom Mariana HIRIȚIU – șef serviciu

Colaboratori:
Profesor dr. Silvia Oroian
Conferențiar dr. Sigrid Eșianu
Șef de lucrări dr. Varga Erzsébet
Șef de lucrări dr. Laczkó-Zöld Eszter
Șef de lucrări dr. Domokos Erzsébet
Șef de lucrări dr. Ruxandra Ștefănescu
Tehnician Darkó Béla
Laborant Balizs Attila

Parteneri:
Asociația Grădinilor Botanice din România (AGBR)

Colaborări cu Grădini Botanice din țară și străinătate