Grădinile botanice au un rol important în realizarea educaţiei. Conservarea biodiversităţii şi cu precădere a diversităţii plantelor reprezintă priorități ale umanităţii, atinse doar prin educaţie.

Activităţile de educaţie desfăşurate de către grădinile botanice oferă oamenilor oportunitatea de a învăţa despre plante, despre habitatele în care trăiesc, despre ceea ce le ameninţă, despre rolul fundamental pe care îl au în viaţa noastră de zi cu zi şi despre necesitatea utilizării raţionale a resurselor vegetale ale plantei. Pot face oamenii să înţeleagă care este rolul grădinilor botanice în procesul global de conservare a fitodiversităţii şi pot juca un rol semnificativ în formarea atitudinii faţă de mediu, în dezvoltarea comportamentului şi a aptitudinilor cerute de rezolvarea problemelor de mediu. Prin grădinile botanice oamenii pot învăţa despre poziţia lor în cadrul sistemelor ecologice şi pot cunoaşte mai mult despre căile şi modalităţile prin care pot reduce impactul lor asupra mediului. Oamenii trebuie să înţeleagă sistemele ecologice pentru a putea lua cele mai bune decizii cu privire la utilizarea resurselor naturale.” (Prof. dr. Anca SÂRBU, Bucureşti, 2001).

Gradina Botanică Universitară din Târgu Mureș este un loc organizat, în primul rând, cu scop didactic. Astfel, în Grădina Botanică se desfășoară periodic diverse activități didactice. Spre exemplu, unele cursuri și lucrări practice ale disciplinei Botanică farmaceutică, se desfășoară în Sectorul sistematic, ilustrând studenților cu material proaspăt, toate aspectele teoretice specifice plantelor. De asemenea, plantele din Grădina Botanică reprezintă materialul necesar pentru predarea noțiunilor de farmacognozie sau fitochimie. Astfel, studenții de la facultatea de Farmacie se întâlnesc cu plantele din Gradină, în anul II la disciplina de Botanică farmaceutică și în anul III la disciplina Farmacognozie.

Dar nu doar studenții sunt cei care învață în Grădină. Într-o perioadă de vegetație ajungem la un număr de aproximativ 2000 de vizitatori, în mare parte copii de grădiniță, elevi, liceeni, ce vin însoțiți de dascăli.

În cadrul Grădinii Botanice se desfășoară diverse evenimente culturale, științifice și artistice, cu scopul de a conștientiza publicul larg de importanța conservării biodiversității și rolul plantelor în viața omului.