Direcții de cercetare:

  • Aclimatizarea în Grădina Botanică a unor plante rare;
  • Identificarea și valorificarea unor plante medicinale din flora spontană a României;
  • Contribuții privind activitatea biologică a unor extracte cu conținut ridicat în polifenoli;
  • Studiul unor grupe de ciuperci simbionte cu implicații în creșterea și dezvoltarea unor plante medicinale;
  • Influența factorilor ecologici asupra creșterii și dezvoltării unor plante medicinale;

 

Colecții și publicații:

Herbarul. Plantele din Gradină, reprezintă materia primă pentru întocmirea ierbarului științific.

Lucrări de diplomă. Plantele din gradină, reprezintă materia primă pentru realizarea unor teme de cercetare din domeniile botanică, farmacognozie, fitochimie. Prin urmare, multe din lucrările de licență/disertație/doctorat de la facultatea de Farmacie se realizează și cu suportul oferit de Grădina Botanică.

Colecția de semințe conține peste 600 taxoni, cu care participăm la schimburi de semințe, ținând legătura cu peste 150 grădini botanice din țară și peste hotare.

 

Publicatii periodice.

Catalogul de seminte – publicație anuală. Mai multe informații la: https://gradinabotanica.umfst.ro/despre-noi/catalogul-de-seminte/

Revista Acta Biologica Marisiensis. În prezent, revista este indexată în diferite baze de date internaționale. Mai multe informații la: https://abmj.ro/ sau https://sciendo.com/journal/abmj

 

Proiecte și granturi

– 2020 – 2022: ”Obținerea de bioproduse cu înaltă valoare adăugată din ritidomul unor specii de stejar și funcționalizarea acestora (Acronym: BIOBARKOAK), TE III.P1-1.1– TE 2019-1549, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2020: “Îmbunătățirea învățământului medico-farmaceutic din Târgu Mureș prin modernizarea Grădinii Botanice Universitare” CNFIS-FDI-2020-0142, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2018-2020: ”Oportunităţi de valorificare a unor produse naturale separate din resurse secundare prin procesul de biorafinare” (Acronim: BIOPHENOL), PN-III-P1-1.1-PD-2016-0892, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2018: ”Asigurarea funcționării în bune condiții a Grădinii Botanice Universitare din cadrul UMF Tîrgu Mureș”, CNFIS-FDI-2018-0176, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2017-2018: “Biosinteza nanoparticulelor de argint utilizând extractul din ritidomul de fag (Fagus sylvatica L.) și evaluarea eficacității antioxidante și antibacteriene”, nr contract: 15609/12 din 29/12/2017, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2015-2016:  Activitatea microbiologică a unor compuși naturali cu structură aromatică separați din resurse secundare prin procesul de biorafinare”nr. Contract 17800/3/22.12.2015, Director de proiect: Corneliu Tanase