Administrare:
Prof. dr. Corneliu TANASE – Director științific
Ing. Mihai LUP – șef serviciu

Colaboratori:
Prof. dr. Silvia Oroian
Conf. dr. Sigrid Eșianu
Conf. dr. Varga Erzsébet
Conf. dr. Ruxandra Ștefănescu
Conf. dr. Domokos Erzsébet
Șef de lucrări dr. Laczkó-Zöld Eszter
Tehnician Darkó Béla
Laborant Balizs Attila

Parteneri:
Asociația Grădinilor Botanice din România (AGBR)

Colaborări cu Grădini Botanice din țară și străinătate